Chân tảng đá

  • Mẫu chân tảng đá –  chân cột gỗ nhà đẹp nhất Việt Nam : thường được dùng để kê chân cột gỗ nhà .đình chùa ,tạo vẻ đẹp thêm cho cây cột và chống mối.
  • Chân tảng đá


    Top