Lăng thờ không cánh

  • Lăng thờ đá không cánh: khá phồ biến bởi sự đơn giản, cân đối và sang trọng. Lăng thờ đá chỉ bao gồm phần bàn thờ giữa. Kích thước của loại này khoảng 1,3 …
  • Lăng thờ không cánh


    Top